Inge Dahl's billedunivers

Når Inge Dahl maler er hendes skaben som et ritual, der udføres. Den oplevede virkelighed fremstår i værkerne som koloristiske aftryk: En moderne Lascaux hule. Er det mon jagttrofæerne kunstneren skitserer? Er det livets fodaftryk der erindres?
I de grafftittiprægede - til tider rammeopdelte billedflader fremstår livet som på farvefilmens prøvetryk. Det fælles for Inge Dahl's tilværelsesudsnit er dog til stadighed: Elegance - erotik - farveglæde og humor. Som i filmsekvenser bringer kunstneren på en gang 'close-up's' fra fortiden samtidig med en nutidighed, der bringer den oprindelige betydning af biografi i erindring. Billederne illustrerer ved deres poetiske streg både ind - og udblik - robusthed og hudløshed.
Uden at kunne sige det med sikkerhed vil jeg tro at Inge Dahl's expressive værker står i gæld til elegancen og den faste kontur hos DUFY og Matisse - men samtidig også til farveglæden og vildskaben hos Kirchner og De Kooning. Uanset de ældre mesters og inspiratorer har Inge Dahl sin helt egen kunstnerpersonlighed: Feminine, energifyldte firmementer - humoristiske, kraftfulde - på én gang truende og tiltrækkende.
Inge Dahl's dokumentation af den moderne tilværelses følelsestilstande og atomiserede hverdagsliv printer sig på nethinden: Var det ikke sådan?
Nogle af værkerne hensætter beskueren i et muntert, let men også eftertænksomt lune - andre billeder virker mere alvorlige og underfundigt foruroligende. Fælles for billederne er: Her er noget, jeg kender. Beskueren må søge i sin egen bevidsthed:

Esben Harding Sørensen
Lektor, cand.mag.


Reviews (Danish)