Psykologisk Institut AU

Udsmykningen Psyche Tales, Psykologisk Institut, AU, er støttet af: Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond,  Kulturudviklingspuljen, Aarhus Kommune, Glashandler Johan Franz Ronges Fond DBF´s Kick-startslegat. Tusind tak!

Udsmykningen integrerer æstetik og psykologisk faglighed. Æstetik blev defineret som filosofisk begreb af filosoffen Baumgarten. I sin afhandling, Filosofiske betragtninger over digtet, 1735, opløste han paradokset mellem sansning og tænkning. Han forenede oplevelse og indsigt. En ny metavidenskab for sensitiv erkendelse opstod.

Udsmykningen kan ses som en introduktion til faglig-æstetiske læreprocesser med afsæt i psykologien.

Udsnit, The Psycology Hall of Fame, 160×60 cm, fotocollage, print på dibond, 2021.

Midt i en gulgrøn suppe: Pavlov med hundekrop. En halvnøgen hipster – Freud og … surprise, Søren Kirkegaard. Ældre mand med alpehue, frontløberen inden for kognitiv psykologi, Piaget. Kvinder – ja dem er der ingen af! Derfor optræder kloning af robotten Sophia og gudinden Minerva. – Mangler der noget i fagets substans? Fx Simone de Beauvoir og Hannah Arendt? …

Psykologi er et ungt fag med mange berøringsflader. Som kunstner oplever jeg fagets retninger forgrene sig uendeligt. Men til The Psychology Hall of Fame har jeg valgt én pioner inden for hver af de fire retninger. Det er hvide mænd fra slutningen af den holocæne tidsalder. Geografisk repræsenterer de Europa inklusiv Rusland. Kontinentet havde stadig førertrøjen indenfor forskning ved psykologifagets opstart. Vinderen skrev his-story under indflydelse af hæder, norm og doxa. – Hvem skal med i en nutidig The Psycology Hall of Fame?

Auditoriet, Psykologisk Institut, Bartholins Alle 13, 8000 Aarhus C

 

Udsnit af Psykoanalytisk Eleksir på blå karklud  110×110 cm ( 2 x Freuds sofa)

 

Udsnit af Human eksistiens på gul karklud 110×110 cm, 2021

Uddrag: Visuel grundforskning udi psykologisk retning. At være bjergbestiger. Fikspunkter. Mænd, kødrand af portrætter, grønlig-okker tone. Stik piben ind, Sartre, børn lugter af tis, og du får kvalme. Kvindelige filosoffer finder plads i grafisk orgie.

Skriget, lige under burger – knuste briller. Battleship Potemkin, vælger du selv tilgang? Dostojevskij fanger blikket … klaver med skæve tangenter. At være mand: It may be by cannibalism! Kartoffel svæver i grønt tomrum.

(…) 

Fragmenteret behaviroisme på rosa karklud 110×110 cm 2021

Uddrag:

Centreret i behavioristisk familiefoto: Pavlov med hund. Milgrams fjæs titter frem bag den enorme chokmaskine. Velkommen i studie af visuelle behavioristiske highlights –tilført stimuli, stoflighed samt røde og gule farvepaletter.

Tæt ved psykologhjertet bærer du Stanford-fængselseksperimentet? Magtpositioner kan udløse brutale menneskelige træk. Munter Watson i forsøg med klassisk betingning. Lille Albert påføres traumer i videnskabens navn.

Har du fået øje på Thorndikes katteboks? Psykologiens Akropolis, for en ægte behaviorist. Genkendelsens glæde – centralt i collagen, som lyserød skinke: en todelt OSN-kurve.

Gullig-grumset maleri … græsk skulptur, til højre for skinken. Forskning flugter græsk myte. (…)

 

Psyche Tales Eksplicit 2022  Kulturudviklingspuljen, Aarhus Kommune  støttede en videreudvikling af  den psykologfaglig-æstetisk udsmykning. Det omfattende forarbejde havde affødt mange ideer, og de anonyme trappeopgange på instituttet var triste og uden spor af psyke eller logos til unge mennesker. – Tusind tak for støtten!

 

Udsnit af værker  –  uddrag af tekster:

 

Roberta Crusoe* fotocollage printet på pudebetræk, monteret på viskestykke,  40×60 cm, 2022

Den humanistiske psykologis læresætning, “Find meningen med dit liv”, anskueliggøres af et individ på en tømmerflåde. Alle kender instinktivt de nederste trin i Maslows behovspyramide. Måske derfor er Robinson Crusoe blandt de mest læste bøger i Vesten?

Den fiktive Roberta på pudebetrækket har en mands krop, men hendes ansigt består af forfatteren Amalie Skrams portræt. Skram er interessant i relation til psykologien, idet hun erfarede og beskrev psykiatriens overgreb. Hun lod sig indlægge på Sankt Hans i 1890’erne. Særligt skildrer Skram den forfærdelige indstilling til kvinder og svage patienter.

Psykologifaget blev grundlagt  i slutningen af det 19. århundrede og der var kvinder et nærmest usynligt køn – ja faktisk et sygeliggjort køn.** Der herskede et totalt fravær af bevidsthed i forskning om bias i relation til køn, race og kultur.

Strukturelle vrangforestillinger såvel som fysiske og psykiske overgreb skabte lidelse – desværre også i relation til børn og ofte igennem flere generationer.

I et velfungerende samfund er samarbejde og ligeværd imellem kønnene essentielt. Hvor står vi i dag?

De færreste kan leve alene på en øde ø. At tilpasse sig gruppen og samfundet er en nødvendighed. Men måske er der tidspunkter i livet, hvor det er godt at kende sin helt egen robinsonade … roberta-ade? De to køn har ikke samme betingelser, og vi er ikke ens.

*Reference til Daniel Defoe: Robinson Crusoe, 1719. **Simone de Beauvoir: Det andet køn, 1949.

 

Udsnit af fotocollageprint udformet som puslespil: Be aware of Womb Envy – That´s me Freud in the Barth-tub. 

Krydsfeltet psykologi og kunst: En hurtig indføring i fotokunst går på, at død altid er involveret, idet billedet afspejler fortid. Igennem kunst vækkes følelser som længsel, begær, sorg, vrede. Der kan skabes erkendelse og transcendens. Værket er et rum for væren og tænkning – på en gang bærer af information og måske en triggereffekt.

Med denne fotocollage, udført som puslespil, ønsker jeg at aktualisere, samt skabe kritisk eftertanke omkring, psykoanalysen og en af psykologifagets store grundlæggere. At samle puslespil er en rolig og langsom proces, der kan afhjælpe stress, alt imens der reflekteres over motivet.

Fænomenet readymades, hverdagsgenstande som kunstobjekter, er skabt af kunstneren Duchamp. Han ønskede at anbringe et pissoir i en helt ny kontekst – på en kunstudstilling i 1917. Konceptet anerkendes først i 1960’erne.

Af hensyn til brandmyndighederne nøjes vi på Psykologisk Institut med et mindre objekt: et puslespil (masseproduceret kunstobjekt, kan erhverves med 500 og 1000 brikker).