Collage

Juridiske Collager
Samtale-ikoner
Er der køn i kunst
Politisk satire/kineseri
Diversitet

 

 

 

 

 

 

 Jeg opdagede efter intensive studier af kunsthistorien, at collager er et glimrende og overset redskab til at danne overblik og samle, samt skabe nye vinkler på store stofområder af viden, såvel som at sætte aktuelle temaer til debat.
Kontakt KKArt/kunstneren hvis du ønsker, der skal udføres en/flere relevante collager personligt til dig, eller til firmaet/institutionen.
Kunst skaber dialog og nærvær hjemme såvel som på arbejdspladsen.

Menupunktet Collage er udstyret med en drop down menu. Gå venligst på opdagelse.