Grøn, instinkt, stimuli, sansning, psyche

 

Jeg dissekerer til tider mine passioner og grøn stod for skud. Jeg besluttede at anvende et par faglig-æstetiske værker og viden fra udsmykningsopgaven til Psykologisk Institut, AU.  Fx. stenalder og homo sapiens relation til farver. Tværfaglighed. – Visse algearter blev anvendt som grønt pigment allerede i stenalderen. Så var der ægypterne, som var dygtige kemikere. Men opskriften på grøn gik tabt. Og romerne så rødt, lige bortset fra Kejser Nero. Kulturperiode efter kulturperiode blev undersøgt og dokumenteret på udstillingen – og selvfølgelig de fysiske forudsætninger for farven: pigmenterne. De blev tidligt en efterspurgt vare. Mere eller mindre rituel anvendelse af farve blev og bliver stadig praktiseret i alverdens kulturer. Farven er en stimuli – også grøn.

 

Nutiden er jo som bekendt udfordrende for dyre-plante og menneskeliv i den antropocæne tidsalder. Denne lille installation i hjørnet af Galleri Gallo, 2023 var tænkt som et hint: Enten skruer vi ned og ændrer prioriteringer, eller også risikere vi, at alle må indtage beroligende kemi, før vi uddør med eller uden diagnoser .

 

“Det grønne er så godt for øjnene”– På den interaktive udstillingen Sjælen er grøn – Psyche tales, 2023 – skete det at gæster konstaterede en beroligende virkning, af at opholde sig i de grønne omgivelser.  Man kunne sanse grønt i: tableau, tekstil, foto, maleri, collage, skræmfarver, grønne boller , grøn modellervoks og puslespil og via skrift fodre den kognitive del af bevidstheden med viden om grøn, psyke / psyche  – fra Homer til Hanna Arndt.

Via bestandig undren omkring dyrkelse i bl.a. DK af sort, hvide, grå, beige farver – lykkedes det at finde ny faglitteratur med  kvalificeret respons. Egne “statistiske undersøgelser blev bekræftet kun ca. 10 % går i farver. Det er vildt! Jeg er nødt til bestandigt at stille nye spørgsmål. Kortlægningen af farvernes kulturhistorie er ret ny og SPÆNDENDE  – ligesom der forskes i gener, adfærd, biodiversitet osv.  Håbet er lysegrønt! Jeg kunne fortælle meget mere … Tjek måske: https://www.ingedahl.dk/da_dk/groen/  og gå direkte til: den grønne farves historik.

Psyche Tales Explicit, udsmykning Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Jeg søgte foråret 2022 Kulturudviklingspuljen, Aarhus Kommune om bevilling til videreudvikling af psykologfaglig-æstetisk udsmykning. Omfattende forarbejde havde affødt mange ideer, og anonyme kloster- hospitalslignende trappeopgange på instituttet var triste og uden spor af psyke eller logos til unge mennesker.

Kunstrådet er glade for, at kunne støtte “Psyche Tales Explicit” (…) peger på psykologifaglige temaer til æstetisk refleksion for personale, studerende m.fl.”

Udsnit af collageprint udformet som puslespil: Be aware of Womb Envy – That´s me Freud in the Barth-tub.  Formål fx: at skabe debat (psykoanalysen).

Jeg har frembragt værker, som umiddelbart kan læses uden kendskab til fagtekster. Men hvis du kender pensum og fagpsykologiens historie, kan du opleve en aktualisering af stoffet og måske en kritisk rebus?  – Billeder kan frame spørgsmål og danne bro mellem psykologifaget og kunsten. Det er vigtigt at støtte unge studerende og medarbejdere ved at bringe faglig æstetik og humor ind i deres hverdag. Jeg arbejder for: At paradokset imellem sansning og tænkning opløses samt at fremme respekten for sensitiv erkendelse  – at skabe  sundhed og nærvær. Værkerne er ledsaget af tekster.

Udsnit af “Positivism on the Pillow”, fotocollage printet på pudebetræk, monteret på viskestykke, 40 x 60 cm

Tekst til “Positivism on the Pillow”:

”Jeg har ikke noget imod humor, men det her er på kanten!” snerrede Stanley Milgram i min øresnegl. ”Er du helt fortabt i hygge og uden forbindelse til socialpsykologiens fundering i virkeligheden? Mit forsøg er absolut det mest signifikante!”

Jeg hviskede ud i det tomme rum: ”Sorry, Stanley, værket forsøger blot at aktualisere de gamle forsøg. Dit forsøg var uetisk. Eneste vej frem nu i den antropocæne tidsalder er større bevidsthed og håb. The Milgram Way er ikke en stjernetåge, og hvorfor kan du ikke li’ dukker?”

I dette print optræder referencer til: Aschs konformitetseksperiment, The Clarks’ Dolltest (on race and color), Stanford-fængselseksperimentet og Milgrams lydigheds- og radikaliseringsforsøg. Netop de eksperimenter bekræfter på forskellig vis menneskets konformitet og store svaghed over for gruppepres samt en skræmmende eftergivenhed i forhold til magt og autoritet.

Nederst i højre hjørne er pygmalioneffekten antydet: en henvisning til menneskets potentiale via positiv tænkning. Materialerne og koloritten antyder en ikke-autoritær tilgang til livet og er et hint om at turde arbejde for autenticitet.

Farven har sit eget sprog ligesom matematik, men påvirker følelserne og optages igennem huden. Adfærdsforskning viser, at heste bliver urolige i et rødt rum. Mennesker oplever generelt varme og energi fra det røde spektrum. Anvendelsen af farver har historisk været forbundet med social rangstige, moral og koder. Pink var i vesteuropæisk kultur defineret som maskulin, og blå som feminin helt frem til industrialiseringen. Gul var indbegrebet af falskhed og sygdom. Der er stadig markante spor af en protestantisk tilgang til farve i hele Nordeuropa – en dæmpet palet. Det moderne menneskes tendens til konform adfærd bliver atter synlig i relation til farvevalg.

Der er offentlig adgang til udsmykningen, når der ikke undervises:  Psykologisk Institut, Bartholins Alle 13, indgang 1343,  8000 Århus C

Udsmykning “Psyche Tales” Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Psyche Tales : Faglig -æstetisk udsmykning Auditoriet, Psykologisk Institut,  Bartholins Alle 13, indgang 1343, Aarhus Universitet,  8000 Aarhus C. Udsmykningen er offentligt tilgængelig, når der ikke undervises.

Psyche Tales er realiseret gennem legater fra: Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond, Kulturudviklingspuljen, Aarhus Kommune, Glashandler Johan Franz Ronges Fond og DBF´s Kick-startslegat. Stor tak til de nævnte fonde og kunstudvalg. Uden deres støtte havde den fagligæstetiske udsmykning af instituttets auditorium ikke været mulig.

Mind the gab, at surfe i psykologi

Under lockdown udforskede jeg faget, der er opkaldt efter den græske gudinde Psyke og ordet ”logos”. Processen med at skabe den fagrelevant-æstetiske udsmykning gik via studier af psykologernes adfærdsforsøg med dyr og mennesker – til roden af såvel psykoanalysen som eksistentialismen. Jeg surfede! Stødte på MeToo, 1912, pioneren Spielrein i relation til Jung. The Clarks racismestudie, 1940. Opdagelsen af spejlneuronerne via forsøgslederens rosinspisning m.v. En spændende verden åbnede sig. Jeg var slugt, opslugt. Detalje og helhed. En stor mosaik af brikker skulle falde på plads.

I begyndelsen var billedet

En rektangulær skive af en græsk teaterellipse i et rektangulært rum – sorte pulte i hvidt rum. Anonymt. Sådan var det store auditorium med plads til ca. 240 studerende. Nu hænger nederst ved ”scenen”, hvorfra professorerne leverer forelæsninger, tre collager à 110 x 110 cm. De er udført på pastelfarvede karklude, pink, gul og blå. Collagerne er et view på de tre hovedretninger inden for faget, hvilket fremgår af titlerne: Fragmenteret behaviorisme, Psykoanalytisk eliksir og Human eksistens på gul karklud.

Billederne består af visuelle koblinger mellem psykologiens og kunstens univers.

De er som overflødighedshorn, bombardementer af indtryk, men den enkelte collage er en koloristisk helhed.

Der er tilknyttet egne digte, som trykt på kalkepapir ”svæver” ved hvert billede. Beskueren kan udføre rejsen tur-retur fra sansning af billedet til det skrevne univers. Derigennem kan opleves såvel sammenhæng som afstand imellem de to sprog. En invitation til leg og fordybelse.

På bagerste væg i det 200 m2-store auditorium hænger: The Psycology Hall of Fame, 60 x 160 cm. Værket er en printet fotocollage, monteret på dibond. Midt i en gulgrøn suppe toner gamle portrætter frem. Pavlov med hundekrop. En halvnøgen hipster som viser sig at være Freud og … surprise, Søren Kirkegaard. Dernæst ældre mand med alpehue, frontløberen inden for kognitiv psykologi, Piaget. Kvinder – ja dem er der ingen af i grundlæggelsen af faget. Derfor optræder en kloning af robotten Sophia og gudinden Minerva.

Et digt og et essay på kalkepapir stiller centrale spørgsmål vedr. køn, race, eurocentrisme og faggrænser. Quo vadis?

Det viser sig, at fagets rødder går tilbage til de første tegn på individuel bevidsthed. Derfor optræder genstande fra kognitiv arkæologi i billedet og selvfølgelig sommerfugle som symbol på psyken. Den gulgrønne vandige baggrund signaliserer: Af vand er vi kommet!

Udsmykningens formål: Erkendelse, luftig æstetik og humor

Jeg ønsker at tilføre luftig æstetik, humor, farve og visuel faglighed til en tung akademisk verden. Grundlæggerne af psykologifaget stillede essentielle spørgsmål, som får plads, når der er kriser. I folkemunde er det nemt at gøre grin med psykologer. Rapporter viser dog at kun 15 % af befolkningen undgår at få en eller anden form for diagnose eller psykologisk behandling. Der er brug for dygtige shrinks, som har kendskab til billedets betydning i relation til sansning, tanke og handling. Fremtiden kræver store omstillinger og ændringer af menneskelig aktivitet på planeten. Kunsten og farven er væsentlige redskaber. Let´s walk the talk!

PS: Sorry for min sene opdatering af bloggen vedr. udsmykningen. Der har været fysisk sygdom i familien/vennekredsen og 2. fase af projektet krævede min tid.

FOREDRAG på Århus Business College

DEBUT MED FOREDRAG Fra hulemaleri til nutid på 30-40 min.                    Fint auditorium, et skønt publikum: Kunstforeningen, Århus Business Collge, Viby. – Farve og kunst er essentielt i relation til nutid og fremtid. – NÆRVÆR og INDSIGT! – Tak til kunstforeningen for jeres opmærksomhed. Lyset i auditoriet var dæmpet, tidsplanen … fik desværre ingen foto af publikum! 🥰 RESPONS:  Se sidst i indlægget!

RESPONS:  … “Inge holdt et meget inspirerende oplæg om farver i et kulturhistorisk lys for medlemmer af kunstforeningen ved Århus Business College. Vi fik et øjenåbnende indblik i farvernes anvendelse i både den religiøse og den verdslige orden. I løbet af 30 intensive minutter kom vi fra oldtid til dagens Århus, pædagogisk og humoristisk fremstillet med støtte i smukke slides. Vi gik både klogere og godt underholdt fra foredraget. Vi kan bestemt anbefale Inges oplæg til andre. “

Om psyke og eksistens

Udsnit af Human eksistens på gule karklude, 110×110 cm

Meningen med livet? Igen og igen dukker spørgsmålet op… Her udsnit af collage til Psykologisk institut, AU. Jeg glæder mig til at høre, hvad de studerende tænker om kunst i relation til væren, undervisning og samtaler. Her er det Amalie Skram som skibbruden i roligt farvand. Vidste du, at bogen Robison Crusoe, i Vesten er den meste læste bog efter biblen? Fortsættelse følger – rigtig god sommerferie.